h a i r

v i s i o n

P i ę k n o    j e s t   w   t o b i e   p o z w ó l    n a m    j e    w y d o b y ć

   Tel. Kontaktowy

    664 466 737

  B I Z A R R E  ©   2007-2014                             BIZARRE, FRYZJER, STYLIZACJA, FARBOWANIE